Yazar Detayları

Civelek, Ömer

  • Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Yapıların Deprem Hasarlarının Hızlı Tespitinde Bulanık Kural Tabanlı Uzman Sistemlerin Kullanımı
    Öz  PDF
  • Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Elastik zemine oturan kirişlerin ayrık tekil konvolüsyon ve harmonik diferansiyel quadrature yöntemleriyle analizi
    Öz  PDF