Yazar Detayları

Fırat, Özgür, Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Neonikotinoid insektisit thiamethoxamın Oreochromis niloticus’ta oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi
    Öz  PDF