Yazar Detayları

Özdemir, Özlem, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Studies on phenol-keto tautomerism, metal ion binding, and free radical scavenging properties of newly synthesized naphthalene-based tetraimine Schiff base
    Öz  PDF