Yazar Detayları

Kuvat, Özlem, Balıkesir Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Karma yem üretiminde müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kalite fonksiyonu göçerimi uygulaması
    Öz  PDF