Yazar Detayları

Keser, Öznur

  • Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Tuza Toleransı Farklı İki Kültür Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Makromorfolojik Parametreler Üzerine Na2CO3 Tipi Tuz Stresi Etkileri
    Öz  PDF