Yazar Detayları

Çalışır, Ümit, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Taç eterlerin metal iyonları ile kompleksleşmesinin kondüktometriye Job’s Plot yönteminin uygulanması ile belirlenmesi
    Öz  PDF