Yazar Detayları

Bulut, İbrahim, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Basık yörüngeli erken B tipi örten çift sistemlerin eksen dönmesi analizi: V466 Car, V529 Car ve MN Tra
    Öz  PDF