Yazar Detayları

Eren, İbrahim

  • Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Ludwick Tipi Doğrusal Olmayan Malzemeden Yapılmış Bir Konsol Kirişteki Doğrusal Kabullerin Yer Değiştirmeler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
    Öz  PDF