Yazar Detayları

Baştürk, İrfan, TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, 41470, Kocaeli

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Zeytinyağı tesislerinde oluşan karasuyun bertaraf alternatiflerinin maliyet açısından karşılaştırılması
    Öz  PDF