Yazar Detayları

Akbaş, Şeref Doğuşcan

  • Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Kirişlerin Geometrik Doğrusal Olmayan Davranışlarının 3 Boyutlu Sürekli Ortam Modeli ile İncelenmesi
    Öz  PDF