Yazar Detayları

Akbaş, Şeref Doğuşcan, Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Fonksiyonel derecelendirilmiş ortotropik bir kirişin statik ve titreşim davranışlarının incelenmesi
    Öz  PDF