Yazar Detayları

Somunkıranoğlu, Şeyma

  • Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Negatif Elektrot Malzeme Olarak Kullanılabilen FeVO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
    Öz  PDF