Yazar Detayları

Gürtan, A. Ali

  • Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Karbon Çeliğinin Hidroklorik Asit Çözeltisindeki Korozyonuna Allantoin İçeren Schiff Bazının İnhibitör Etkisi
    Öz  PDF