Yazar Detayları

Yüksel, A. Kamil, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İzmir-TÜRKİYE

  • Cilt 2, Sayı 1: (Ocak 2000) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Vitis Vinifera L. Cv. Sultani (Vitaceae)’de in Vitro Kalsiyum Değişiminin Kallogenez ve Regenerasyon Üzerine Etkisi
    Öz  PDF