Yazar Detayları

Aydın, Abdullah

 • Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Matematik Kavramlarına Yönelik Hatalarının ve Bilgi Eksiklerinin Tespit Edilmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarının Esnek Program ve Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların Veriliş Sırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği)
  Öz  PDF