Yazar Detayları

Önen, Adem, Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  • Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Balıkesir ilinde semt pazarlarında satışa sunulan yoğurtların fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
    Öz  PDF