Yazar Detayları

Gülel, Adem, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Samsun, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Apanteles Galleriae Wilkinson (Hym; Braconidae)’ nin Verim ve Eşey Oranına Parazaitoit -Dişi Eşdeğeri Konak Sayısındaki Artışın Etkileri
    Öz  PDF