Yazar Detayları

Türker, Adnan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsb. MYO Makina Böl., Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Yarı katı şekillendirilmiş AlSi12 alüminyum alaşımında Ag ilavesinin mikroyapıya etkisinin incelenmesi
    Öz  PDF