Yazar Detayları

Çona, Ahmet

 • Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait İnce Taneli Malzemelerin Jeoteknik Özellikleri ve Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği
  Öz  PDF
 • Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Çağış Köyü (Balıkesir) İnce Taneli Zeminlerinin Jeoteknik Özellikleri ve Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği
  Öz  PDF
 • Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
  T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi
  Öz  PDF