Yazar Detayları

Bulut, Ahmet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Basık yörüngeli erken B tipi örten çift sistemlerin eksen dönmesi analizi: V466 Car, V529 Car ve MN Tra
    Öz  PDF