Yazar Detayları

Fenercioğlu, Ahmet

  • Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Anahtarlamalı relüktans motor tasarımlarında farklı rotor geometrilerinin motor güç ve tork üretimine etkilerinin incelenmesi
    Öz  PDF