Yazar Detayları

Arpacı, Alaeddin, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye