Yazar Detayları

Yüksel, Ali Kamil

  • Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Çağış Köyü (Balıkesir) İnce Taneli Zeminlerinin Jeoteknik Özellikleri ve Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği
    Öz  PDF