Yazar Detayları

Yüksel, Ali Kemal

  • Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait İnce Taneli Malzemelerin Jeoteknik Özellikleri ve Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği
    Öz  PDF