Yazar Detayları

Öztekin, Alkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, DBTF, Avlama ve İşleme Tek ABD., Türkiye