Yazar Detayları

Karadeniz, Alp, Balıkesir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Derleme Makalesi / Review Article
    Fotovoltaik dağıtık üretim birimleri (FV-DÜB): güç kalitesine etkileri, uluslararası güç kalitesi standartları ve FV-DÜB barındıran dağıtım sistemleri için güç kalitesi iyileştirme yöntemleri
    Öz  PDF
  • Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Harmonik bozulma şartlarında transformatör yüklenme kapasitesinin maksimizasyonu için pasif filtre tasarımı
    Öz  PDF