Yazar Detayları

Aldemir, Alper, Hacettepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Dolu rezervuar durumdaki barajların sismik davranış tahminlerine seçilen nümerik model tipinin etkisi
    Öz  PDF