Yazar Detayları

Yavaş, Altuğ

  • Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Türkiye Deprem Yönetmeliğindeki Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
    Öz  PDF
  • Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Yapıların Deprem Hasarlarının Hızlı Tespitinde Bulanık Kural Tabanlı Uzman Sistemlerin Kullanımı
    Öz  PDF