Yazar Detayları

Yokuş, Asıf, Firat Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Complex hyperbolic traveling wave solutions of Kuramoto-Sivashinsky equation using (1/G') expansion method for nonlinear dynamic theory
    Öz  PDF