Yazar Detayları

Aslan, Asiye

  • Cilt 12, Sayı 1: (Temmuz 2010) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 18, Sayı 1: (Haziran 2016) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Bandırma rüzgar enerjisi potansiyelinin araştırılması ve seçilen rüzgar türbinlerinin ekonomik analizi
    Öz  PDF