Yazar Detayları

Göçenoğlu Sarıkaya, Aslı, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Direct Blue 2 diazo-boyarmaddesinin sulu çözeltiden P(HEMA) nanopartiküller ile uzaklaştırılması
    Öz  PDF