Yazar Detayları

Üstün, Ayşen Sülün

  • Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarında Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İn Vitro Çimlenme Üzerine Etkisi
    Öz  PDF