Yazar Detayları

Yılmaz, Ayhan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Ankara

  • Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Lise X sınıf, Kimya II Ders Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
    Öz  PDF