Yazar Detayları

Kök, Baha Vural, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi
    Öz  PDF