Yazar Detayları

Çiçek, Baki, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

  • Cilt 19, Sayı 2: (Aralık 2017) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Bazı Karbazol Schiff Bazlarının Katyon Bağlama Özelliklerinin Kondüktometrik İncelenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Taç eterlerin metal iyonları ile kompleksleşmesinin kondüktometriye Job’s Plot yönteminin uygulanması ile belirlenmesi
    Öz  PDF