Yazar Detayları

Yıldız, Bayram

  • Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Türkiye’de Yetişen Carlina L. (Asteraceae, Cardueae) Türlerinin Morfolojik Verilerle Filogenetik Analizi
    Öz  PDF