Yazar Detayları

Yüksel, Bedri, Gelişim Üniversitesi

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Bir rüzgar enerji santralindeki rüzgar türbinlerinin yerleşimlerinden kaynaklanan güç kayıplarının hesaplanması
    Öz  PDF