Yazar Detayları

Tekin, Berna

  • Cilt 15, Sayı 2: (Aralık 2013) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni3(OH)2V2O7.3H2O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu
    Öz  PDF
  • Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
    NH4FeP2O7, NaCaPO4 ve WP2O7 bileşiklerinin mikrodalga enerji yardımıyla sentezlenmesi ve karakterizasyonu
    Öz  PDF