Yazar Detayları

Eren, Bilge, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik- TÜRKİYE, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Benzimidazol halkasının antimikrobiyal aktivitesine etki eden yapısal faktörlerin disk difüzyon ve mikrodilüsyon metodu ile ayrıntılı incelenmesi
    Öz  PDF