Yazar Detayları

Yeşil, Burak

  • Cilt 16, Sayı 1: (Haziran 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Kaynaşlı (Düzce) TOKİ Yerleşim Alanı Zeminlerinin Geoteknik Özelliklerinin Jeofizik ve Geoteknik Yöntemlerle Araştırılması
    Öz  PDF
  • Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi
    Öz  PDF