Yazar Detayları

Özkardeş, Burcu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edeb. Fak. Uzay Bil. ve Tekn. Böl., Terzioğlu kampüsü, Çanakkale., Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Düşük kütle oranlı lki değen çift yıldızın yörünge dönemi değişimlerinin incelenmesi: V404 Peg ve V619 Peg
    Öz  PDF