Yazar Detayları

Akca, Burcu, Ardahan Üniversitesi.Mühendislik Fakültesi, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Mn, Co, Ni, Cu ve Zn esansiyel-eser elementlerinin bileşikleri için kütle soğurma katsayıları, atomik, moleküler ve elektronik tesir kesitleri, etkin atom numaraları ve elektron yoğunluklarının deneysel incelenmesi
    Öz  PDF