Yazar Detayları

Kasımoğlu, Cahit

  • Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Growth and Reproductive Characteristics of the Thinlipped Grey Mullet, Liza ramada (Risso, 1826) Inhabiting in Gökova Bay (Muğla), the Southern Aegean Sea, Turkey
    Öz  PDF
  • Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Tersakan Çayı’ nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
    Öz  PDF