Yazar Detayları

Erbay, Celal, TÜBİTAK BİLGEM, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Cryptanalysis of the chaotic oscillator based random number generator for bank authenticator device
    Öz  PDF