Yazar Detayları

ÖZKAN, Cemile, Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İki Eylül Kampüsü, Eskişehir.

  • Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Eskişehir Hamamyolu Caddesi’nin Cumhuriyet Döneminden günümüze mekansal değişimine yönelik bir araştırma
    Öz  PDF