Yazar Detayları

Kürkçü, Cihan, Ahi Evran Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO. Elektronik ve Otomasyon Böl. Mekatronik Prog., Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Güneş pilleri için ZnO'nun yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi: ab-initio çalışması
    Öz  PDF