Yazar Detayları

Soutis, Costas

  • Cilt 10, Sayı 2: (Aralık 2008) - Araştırma Makalesi / Research Article
    İki eksenli gerilme altındaki kompozit plakalarda dairesel delik çevresindeki gerilme dağılımları
    Öz  PDF