Yazar Detayları

Taşkın, Deniz

  • Cilt 12, Sayı 2: (Aralık 2010) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarının Toplam Lipid ve Toplam Yağ Asidi Yüzdelerine Etkisi
    Öz  PDF