Yazar Detayları

Yılmazer, Didem, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Açık kanalda askıda bitki etkisindeki akımın yatay hız bileşeninin derinlik boyunca değişiminin incelenmesi
    Öz  PDF