Yazar Detayları

Kılınç, Dilek, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Silika destekli Ni(II)-salisilaldimin kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve hidrojen üretimindeki katalitik etkisinin incelenmesi
    Öz  PDF